Thursday, November 17, 2011

Ma hemmx ghal fejn tifimni

Ma hemmx ghal fejn tifimni. Ma hemmx ghal-fejn tkun taf il ghaliex il-lejl, it-triq, id-dawl isfar tal-lampi, ir-rih, is-sigar u l-weraq li jien terraqt fuqhom fehmuni. Mali ghidtilhom l-istorja tieghi tbissmu u l-arja friska ta' dan il-lejl sajfi fakritni ghal darba ohra li jien haj, li jien uman... bniedem. Qaluli "tibzax, imbili l-karozza, l-magna aljenata tadi tigri min hdejk, int mintix minsi. Ahna nhobbuk. Ahna nafuk. Ahna ma ninsewkx. Mintix tismahom in-noti tal-musika u l-gittara tigref mat-tambur ta' widnejk? Hu sahhithom u (kompli ghix), kompli tpaxxa bil-gmiel tal-lejl. Orqod u ghada qum. Qum u kompli iggieled kontra dik il-magna kiesha, aljenata tas-socjeta u erga fakkara li minghajrek ma (tahdimx) tistax tkun kompluta. Inti rota fost dik il-kumplessita, gegwicija ta' hadid msaddad, mikul. Inti rota li tati l-hajja, li tfakkar l-partijiet l-ohra li mhumiex skajvi ta' dak il-monstru li halqu huma stess. Kompli tpaxxa bil-gmiel tal-lejl. Kompli tpaxxa bin-noti helwin tal-musika u strieh. Strieh u hu sahhtek lura u ghada qum u ftakar li alovolja rota, inti wkoll uman. Bniedem haj... Bniedem haj...

No comments:

Post a Comment