Thursday, January 26, 2012

Għajjien... il-lejla għajjien... qalbi inħossa tqila... nixtieq nibki, nibki l-emozzjoni, l-espressjoni... dan il-bniedem, dan l-annimal...

Ħajt... 

No comments:

Post a Comment